57 Photos$100 RewardSuccesfully ended2018-02-11 Ends at

About this mission

You can spend Polish winter actively even if you don’t ski. Cold is not a reason to stay at home! Every Polish region gives you different options: skating, sledding, trekking or having a refreshing bath in cold lakes or sea. Show us your favorite ways to stay active outdoors in winter time! IMPORTANT!

Photos that are not taken in Poland, will not be approved!
Skiing photos will not be approved!

Don’t forget to tag your photo with the specific location. Where was your photo taken?
Photos showing recognizable faces require Model Releases to be sent to: modelrelease@foap.com. You can find more information here: http://community.foap.com/whats-a-model-release/

Aktywnie polską zimą - ale nie na nartach

Nawet jeśli nie jeździsz na nartach, zimę w Polsce możesz spędzić aktywnie. Chłód to nie powód, by ze sportem czekać do wiosny! Pomysłów jest wiele: łyżwy, sanki, trekking, morsowanie… każdy region Polski oferuje własne możliwości. Pokaż nam, w jaki sposób najchętniej ruszasz się na zimowym powietrzu!

Zdjęcia wykonane poza granicami Polski nie będą zaakceptowane!
Zdjęcia obrazujące jazdę na nartach nie będą zaakceptowane!

WAŻNE!
Nie zapomnijcie otagować zdjęcia lokalizacją. W jakim miejscu zostało zrobione?
Zdjęcia pokazujące twarze wymagają pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku, tzw. model release. Wypełniony dokument należy wysłać na adres: modelrelease@foap.com. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie tu: http://community.foap.com/whats-a-model-release/

Example photos

Polish winter activities besides skiing example photo